Kursanmälan

Kursanmälan

Läs igenom INFO & VILLKOR och fyll sedan i anmälningsformuläret.INFO & VILLKOR


 • Jag förbehåller mig rätten att vid för litet antal deltagare ställa in kurs. Avgiften betalas då tillbaka eller kan användas till annan kurs.


 • All träning sker på eget ansvar enligt lagen om ”strikt hundägaransvar”.


 • Din hund ska vara vaccinerad enligt SKK’s rekommendationer. Valpar kan börja kurs innan den sista vaccinationssprutan (vid 12 v. ålder) om grundvaccination finns.


 • Jag har ansvarsförsäkring, är momspliktig och innehar F-skattsedel.


 • När du bokat plats på kurs, rådgivning eller liknande skickar vi faktura med 14 dagars förfallotid. Betalas denna ej i tid riskerar du förlora din plats.


 • Om kursanmälan sker med mindre än två veckors marginal till kursstart ska avgiften betalas in snarast och innan kursstart.


 • Avbokning måste ske skriftligen och du ska få bekräftelse av oss.


 • Vid avbokning efter dina 14 dagar med ångerrätt debiteras du för 50% av kursavgiften.


 • Om du behöver avboka en kurs innan kursstart eller avbryta en pågående kurs på grund av sjukdom hos hunden och kan uppvisa veterinärintyg betalas avgiften tillbaka för den del av kursen du, på grund av detta, inte kan utnyttja.


 • Om vi blir tvungna att ändra datum för kurser eller andra bokningar och ni inte har möjlighet att delta på nytt satt datum har ni rätt att få pengarna för det tillfället tillbaka.ÅNGERRÄTT


 • Du har rätt att frånträda avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du gjort bokningen. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skriva ett klart och tydligt meddelande på mail om ditt beslut att frånträda avtalet till info@hundlogik.se
Jag har läst HUNDLOGIK's INFO & VILLKOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tik
Hane
 
 
Ja vi är gärna med på bilder
Bara min hund får vara med på bilder
Nej vi önskar inte synas på några bilder.
 
Ja tack, jag tar gärna emot HUNDLOGIK's nyhetsbrev och är samtidigt medveten om att min emailadress då kommer att sparas hos HUNDLOGIK.
Nej tack.